Archiv pro rubriku: Řešení

Vzorová řešení maturitních didaktických testů státní maturity z matematiky včetně postupu a výsledků. Projděte si vyřešené příklady včetně podrobného řešení každého testu z matematiky předchozích státních maturit.

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-podzimProhlédněte si detailní postupy a řešení všech maturitních příkladů z maturitního testu z matematiky z podzimního termínu v roce 2013 a zjistěte tak, co od maturity z matematiky očekávat a na která maturitní témata se připravit. V podzimním didaktickém testu v roce 2013 se objevily např. následující matematické obory na maturitní úrovni: kombinatorika, statistika, algebraické výrazy, číselné obory, planimetrie, stereometrie, posloupnosti a jiná matematické témata. Inspirujte se řešením maturity z matematiky podzimu 2013. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-jaroKompletní postup a řešení příkladů maturitního testu z matematiky z jarního termínu 2013 jsou tu. Tentokrát se v didaktickém testu objevily úlohy z mnoha matematických oborů, jako je například téma číslené obory, algebraické výrazy, kombinatorika, funkce, nejrůznější matematické funkce a další odvětví matematiky na maturitní úrovni. Inspirujte se detailním projitím těchto příkladů k Vaší ostré maturitě z matematiky, budete vědět, co ve Vašem testu očekávat, čímž zvýšíte své šance na úspěch u státních maturit. Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-ilustracniUčte se se vzorově vypracovanými řešeními a postupy všech maturitních úloh z ilustračního didaktické testu z matematiky 2013. Každý další pochopený příklad zvyšuje šance na zisk skvělého hodnocení u Vaší maturity z matematiky. V tomto ilustračním zadání se objevila zajímavá matematická témata na maturitní úrovni, jako například funkce, goniometrické funkce, planimetrie, stereometrie, číselné obory, algebraické výrazy, posloupnosti nebo kombinatorika. Prohlédněte si vypracované příklady maturity z matiky. Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-ilustracniProhlédněte si výsledky a postupy řešení didaktického maturitního testu z matematiky 2012. Ilustrační didaktický test z matematiky státních maturit 2012 nabízel v zadání příklady na algebraické výrazy, analytickou geometrii, číselné obory, funkce, kombinatoriku, nerovnice, planimetrii, posloupnost, rovnice, statistiku nebo příklady na stereometrii. Řešení, výsledky a postup příkladů z matematiky 2012 ilustračního testu státních maturit můžete sdílet on-line s přáteli a společně se tak připravovat na státní maturitní zkoušku z matematiky. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-jaroProhlédněte si výsledky a postup řešených příkladů jarního maturitního testu z matematiky 2012 on-line a sdílejte postupy řešení s přáteli, spolužáky i učiteli. Vyřešené příklady matematického didaktického testu jarních státních maturit 2012 pomůže s přípravou na maturitu z matematiky i jako příprava na přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu. Vypracované příklady na matematická témata stereometrie, rovnice, pravděpodobnost, posloupnost, planimetrie, nerovnice, funkce, analytická geometrie i algebraické výrazy on-line zdarma ke sdílení. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-podzimProhlédněte si výsledky a postupy řešení příkladů podzimního maturitního testu z matematiky 2012. V podzimním termínu maturity z matematiky v tomto roce se objevila témata jako jsou rovnice a nerovnice, funkce, kombinatorika, planimetrie, stereometrie, slovní úlohy a další maturitní okruhy z matiky. Čím více úloh z předchozích maturitních ročníků si každý maturant před maturitou vyzkouší, tím větší šanci na úspěch má. Krom podzimního zadání z roku 2014 si můžete projít i didaktické testy z jiných ročníků.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-podzimPodívejte se na výsledky a postupy řešení podzimního maturitního testu z matematiky 2011. V podzimním matematickém testu se objevila některá z maturitních témat z matematiky na maturitní úrovni, jako například rovnice a nerovnice, planimetrie, stereometrie, posloupnosti, kombinatorika, algebraické výrazy nebo slovní úlohy ze statistiky. Všechny detailní postupy poslouží všem maturantům z matematiky pro inspiraci při přípravě na ostrý termín maturitního testu. Mnoho pohody a efektivního učení na maturitu.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-jaroProjděte si řešení, postup a výsledky jarního maturitního testu z matematiky 2011 a porovnejte s vlastním vypracováním didaktického testu z matematiky jara 2011. V zadání se tentokrát objevily úlohy z matematických okruhů jako jsou kombinatorika, analytická geometrie, planimetrie, stereometrie, příklady na rovnice, nerovnice, funkce, kombinatoriku, statistiku nebo třeba finanční matematiku. Všechny detailní postupy pro vyřešení všech příkladů z maturitního testu 2011 jaro online a zdarma zde.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-ilustracniProhlédněte si všechny výsledky a postup řešení ilustračního maturitního testu z matematiky 2011 on-line. V ilustračním zadání didaktického testu z matematiky se v roce 2011 objevila matematická témata, jako je například kombinatorika, posloupnosti, analytická geometrie, algebraické výrazy, finanční matematiky, rovnice, nerovnice, funkce, logaritmy, čtení grafů a další matematické obory na úrovni maturitní zkoušky. Všechna detailní řešení ke všem úlohám z tohoto didaktického testu jsou zdarma ke shlédnutí zde.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2010

didakticky-test-matematika-reseni-2010-ilustracniInspirujte se postupy řešení příkladů ilustračního didaktického testu z matematiky 2010, který byl součástí maturitní generálky v roce 2010 a sloužil k další přípravě na státní maturitu z matematiky. V maturitní generálce se objevilo 20 matematických zadání na nejrůznější maturitní témata, jako je například kombinatorika, posloupnosti, stereometrie, geometrie, rovnice a nerovnice nebo funkce. Zvládněte didaktický test z matematiky z roku 2010 a buďte o krůček blíž k úspěchu u Vašeho termínu maturity.
Celý příspěvek