Archiv pro štítek: Analytická geometrie

Analytická geometrie v příkladech maturity z matematiky. Vyzkoušejte si maturitní příklady analytické geometrie.

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2018

Orientační výsledky a detailní postup řešení (po oficiálním zveřejnění výsledků) didaktického testu z matematiky u státní maturity 2018 v podzimním termínu pro všechny napjaté maturující z matematiky jsou zde.  Projděte si je spolu s přáteli maturanty a porovnejte si výsledky s těmi vlastními, abyste zjistili, jak jste u podzimního termínu maturity z matematiky dopadli. Všem maturantům přeje mnoho úspěchů NovýAmos.cz, který pro vás výsledky a řešení každý maturitní termín připravuje. Výsledky a řešení je také vhodné pro učení se na další termíny státní maturity z matematiky.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2017

Nový Amos vám přináší detailní řešení a postupy didaktického testu z matematiky psaného na podzim roku 2017. Prohlédněte si, jakým způsobem lze dojít k výsledku daných úloh maturitního matematického testu, a porovnejte je s řešeními vašich přátel. Řešení a výsledky mohou také využít maturanti připravující se na svůj vlastní termín maturity z matematiky a trénovat tak s Novým Amosem nanečisto. V letošním testu se objevila témata jako například algebra, rovnice, analytická geometrie, funkce, nerovnice či stereometrie a mnoho dalších oborů matematiky.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2017

Podívejte se na klíč správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého jarního didaktického testu z matematiky 2017. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2017 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z podzimu maturity 2017 poslouží i studentům připravujícím se na maturitní termíny v následujících letech maturitních ročníků. Šiřte vzorová vypracování a sdílejte je se svými přáteli a spolužáky k užitku všech. Dobrá znalost matematiky se vám neztratí u maturity, ani v životě. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2016

didakticky-test-2016-podzim-matematika-300x300Podívejte se na klíč správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého podzimního didaktického testu z matematiky 2016. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2016 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z podzimu maturity 2016 poslouží i studentům připravujícím se na maturitní termíny v následujících letech maturitních ročníků. Šiřte vzorová vypracování a sdílejte je se svými přáteli a spolužáky k užitku všech. Dobrá znalost matematiky se Vám neztratí u maturity, ani v životě. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2016

Podívejte se didakticky-test-matematika-reseni-2016-jarona postupy a detailní řešení správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého jarního didaktického testu z matematiky 2016. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2016 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z jara maturity 2016 poslouží i studentům připravujícím se na maturitní termíny v následujících letech maturitních ročníků. Šiřte vzorová vypracování a sdílejte je se svými přáteli a spolužáky k užitku všech. Dobrá znalost matematiky se Vám neztratí u maturity, ani v životě. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2015

didakticky-test-matematika-reseni-2015-podzimPodívejte se na postupy a detailní řešení správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého podzimního didaktického testu z matematiky 2015. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2015 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z podzimu maturity 2015 poslouží i studentům připravujícím se na maturitní termíny v následujících letech maturitních ročníků. Šiřte vzorová vypracování a sdílejte je se svými přáteli a spolužáky k užitku všech. Dobrá znalost matematiky se Vám neztratí u maturity, Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2015

didakticky-test-matematika-reseni-2015-jaroPodívejte se na postupy a detailní řešení správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého jarního didaktického testu z matematiky 2015. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2015 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z jara maturity 2015 poslouží i studentům připravujícím se na maturitní termíny v následujících letech maturitních ročníků. Šiřte vzorová vypracování a sdílejte je se svými přáteli a spolužáky k užitku všech. Dobrá znalost matematiky se Vám neztratí u maturity, ani v životě. Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2015

didakticky-test-matematika-reseni-2015-ilustracniPodívejte se na řešení a postup všech maturitních příkladů z ilustračního didaktického testu z matematiky 2015. Všechna zadání a řešení dobře poslouží všem maturantům připravujícím se na svou zkoušku dospělosti z matematiky. Projdete-li si ilustrační příklady a jejich řešení a postup, budete lépe vědět, na co se připravit a co od maturitního testu očekávat. V ilustračním zadání z matiky 2015 se objevila matematická témata jako např. polsloupnost, planimetrie, stereometrie, rovnice a nerovnice, funkce a jiná témata na maturitní úrovni. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2014

didakticky-test-matematika-reseni-2014-podzimS přípravou na maturitu z matematiky pomůžou detailně vypracovaná řešení a postupy ke všem úlohám z didaktického testu z matematiky z podzimního termínu 2014. Prohlédněte si cestu k výsledkům z maturitních úloh z oborů jako je posloupnost, kombinatorika, číselné obory, algebra, funkce, goniometrie a další. Čím více didaktických testů z minulých let si maturant vyzkouší, tím lépe bude vědět, na jaké typy úloh se připravit, kde má ještě slabá místa a kde zabrat. Mnoho úspěchů u maturity z matematiky a pohodovou přípravu. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2014

didakticky-test-matematika-reseni-2014-jaroVyřešené postupy a detailní řešení všech úloh z didaktického testu z matematiky k maturitě v roce 2014 v jarním maturitním termínu dobře poslouží všem maturujícím z matematiky pro bezplatnou přípravu na svou ostrou státní maturitu z matiky. Jako inspirace poslouží vyřešené příklady z v tomto testu objevujících se maturitních oborů jako je statistika, stereometrie, planimetrie, číselné obory, algebraické výrazy, kombinatorika, posloupnosti a další obory z matematiky na maturití úrovni. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-podzimProhlédněte si detailní postupy a řešení všech maturitních příkladů z maturitního testu z matematiky z podzimního termínu v roce 2013 a zjistěte tak, co od maturity z matematiky očekávat a na která maturitní témata se připravit. V podzimním didaktickém testu v roce 2013 se objevily např. následující matematické obory na maturitní úrovni: kombinatorika, statistika, algebraické výrazy, číselné obory, planimetrie, stereometrie, posloupnosti a jiná matematické témata. Inspirujte se řešením maturity z matematiky podzimu 2013. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-jaroKompletní postup a řešení příkladů maturitního testu z matematiky z jarního termínu 2013 jsou tu. Tentokrát se v didaktickém testu objevily úlohy z mnoha matematických oborů, jako je například téma číslené obory, algebraické výrazy, kombinatorika, funkce, nejrůznější matematické funkce a další odvětví matematiky na maturitní úrovni. Inspirujte se detailním projitím těchto příkladů k Vaší ostré maturitě z matematiky, budete vědět, co ve Vašem testu očekávat, čímž zvýšíte své šance na úspěch u státních maturit. Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2013

didakticky-test-matematika-reseni-2013-ilustracniUčte se se vzorově vypracovanými řešeními a postupy všech maturitních úloh z ilustračního didaktické testu z matematiky 2013. Každý další pochopený příklad zvyšuje šance na zisk skvělého hodnocení u Vaší maturity z matematiky. V tomto ilustračním zadání se objevila zajímavá matematická témata na maturitní úrovni, jako například funkce, goniometrické funkce, planimetrie, stereometrie, číselné obory, algebraické výrazy, posloupnosti nebo kombinatorika. Prohlédněte si vypracované příklady maturity z matiky. Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-ilustracniProhlédněte si výsledky a postupy řešení didaktického maturitního testu z matematiky 2012. Ilustrační didaktický test z matematiky státních maturit 2012 nabízel v zadání příklady na algebraické výrazy, analytickou geometrii, číselné obory, funkce, kombinatoriku, nerovnice, planimetrii, posloupnost, rovnice, statistiku nebo příklady na stereometrii. Řešení, výsledky a postup příkladů z matematiky 2012 ilustračního testu státních maturit můžete sdílet on-line s přáteli a společně se tak připravovat na státní maturitní zkoušku z matematiky. Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-jaroProhlédněte si výsledky a postup řešených příkladů jarního maturitního testu z matematiky 2012 on-line a sdílejte postupy řešení s přáteli, spolužáky i učiteli. Vyřešené příklady matematického didaktického testu jarních státních maturit 2012 pomůže s přípravou na maturitu z matematiky i jako příprava na přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu. Vypracované příklady na matematická témata stereometrie, rovnice, pravděpodobnost, posloupnost, planimetrie, nerovnice, funkce, analytická geometrie i algebraické výrazy on-line zdarma ke sdílení. Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2012

didakticky-test-matematika-reseni-2012-podzimProhlédněte si výsledky a postupy řešení příkladů podzimního maturitního testu z matematiky 2012. V podzimním termínu maturity z matematiky v tomto roce se objevila témata jako jsou rovnice a nerovnice, funkce, kombinatorika, planimetrie, stereometrie, slovní úlohy a další maturitní okruhy z matiky. Čím více úloh z předchozích maturitních ročníků si každý maturant před maturitou vyzkouší, tím větší šanci na úspěch má. Krom podzimního zadání z roku 2014 si můžete projít i didaktické testy z jiných ročníků.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení podzimního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-podzimPodívejte se na výsledky a postupy řešení podzimního maturitního testu z matematiky 2011. V podzimním matematickém testu se objevila některá z maturitních témat z matematiky na maturitní úrovni, jako například rovnice a nerovnice, planimetrie, stereometrie, posloupnosti, kombinatorika, algebraické výrazy nebo slovní úlohy ze statistiky. Všechny detailní postupy poslouží všem maturantům z matematiky pro inspiraci při přípravě na ostrý termín maturitního testu. Mnoho pohody a efektivního učení na maturitu.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení jarního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-jaroProjděte si řešení, postup a výsledky jarního maturitního testu z matematiky 2011 a porovnejte s vlastním vypracováním didaktického testu z matematiky jara 2011. V zadání se tentokrát objevily úlohy z matematických okruhů jako jsou kombinatorika, analytická geometrie, planimetrie, stereometrie, příklady na rovnice, nerovnice, funkce, kombinatoriku, statistiku nebo třeba finanční matematiku. Všechny detailní postupy pro vyřešení všech příkladů z maturitního testu 2011 jaro online a zdarma zde.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2011

didakticky-test-matematika-reseni-2011-ilustracniProhlédněte si všechny výsledky a postup řešení ilustračního maturitního testu z matematiky 2011 on-line. V ilustračním zadání didaktického testu z matematiky se v roce 2011 objevila matematická témata, jako je například kombinatorika, posloupnosti, analytická geometrie, algebraické výrazy, finanční matematiky, rovnice, nerovnice, funkce, logaritmy, čtení grafů a další matematické obory na úrovni maturitní zkoušky. Všechna detailní řešení ke všem úlohám z tohoto didaktického testu jsou zdarma ke shlédnutí zde.
Celý příspěvek

Výsledky a řešení ilustračního matematického testu 2010

didakticky-test-matematika-reseni-2010-ilustracniInspirujte se postupy řešení příkladů ilustračního didaktického testu z matematiky 2010, který byl součástí maturitní generálky v roce 2010 a sloužil k další přípravě na státní maturitu z matematiky. V maturitní generálce se objevilo 20 matematických zadání na nejrůznější maturitní témata, jako je například kombinatorika, posloupnosti, stereometrie, geometrie, rovnice a nerovnice nebo funkce. Zvládněte didaktický test z matematiky z roku 2010 a buďte o krůček blíž k úspěchu u Vašeho termínu maturity.
Celý příspěvek